Cài đặt Teamviewer (hỗ trợ cài đặt từ xa trên máy tính)

Bước 1: Cài đặt phần mềm teamviewer

Download teamviewer tại địa chỉ sau: Download teamviewer

Tiến hành cài đặt, Chạy file TeamViewer_Setup.exe bạn vừa tải về được

Giống như trong hình, nếu chỉ sử dụng 1 lần thì chọn “Run only (one time use)” còn sử dụng thường xuyên thì chọn “Basic installation” và ở phần “How do you want to use TeamViewer” bên dưới chọn “Personal/Non-commercial use

set up

Hướng dẫn sử dụng teamviewer

Sau khi chọn “Accept - Run” ta được như sau:

use

Sử dụng teamviewer

Bước 2: Hướng dẫn sử dụng teamviewer

Để được hỗ trợ cài đặt từ xa, bạn cung cấp Your IDPassword để cán bộ tư vấn hỗ trợ cài đặt.


Sửa lần cuối: Monday, 1 October 2018, 7:42 AM