HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ

1. Sinh viên đóng học phí bằng tiền mặt tại đơn vị - nơi nộp hồ sơ hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

- Tên tài khoản: TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

- Số tài khoản: 007704070017082

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ (Viết tắt: Ngân hàng HDBank chi nhánh Cần Thơ)

- Nội dung chuyển tiền: Sinh viên ghi rõ Họ tên_MSSV_Mã học phần (Ví dụ: Nguyễn Văn An_KT1820X001_KT101_KT102)

2. Sinh viên không phải đóng học phí cho học phần được Trường Đại học Cần Thơ công nhận miễn văn bằng.

Sửa lần cuối: Monday, 24 December 2018, 9:38 AM