Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến


Các hướng dẫn liên quan để tham gia lớp học trực tuyến.

Sinh viên xem các hướng dẫn để thuận tiện thao tác trên hệ thống học trực tuyến.

------------------------------------------

Hướng dẫn ghi danh môn học


------------------------------------------

Hướng dẫn vào lớp học

>> Hướng dẫn vào lớp học

------------------------------------------

>> Hướng dẫn cài đặt trên máy tính (pdf)

------------------------------------------

>>Hướng dẫn cài đặt trên máy tính (Clip)

------------------------------------------

>> Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại (pdf)

------------------------------------------

>>Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại (Clip)


------------------------------------------

Hướng dẫn setup trên máy tính sử dụng Window 7 và Window 8

------------------------------------------

>> Hướng dẫn cài đặt Ultraviewer (hỗ trợ cài đặt cho các trường hợp đặc biệt)

------------------------------------------

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến


Link Webex Certificate

Sửa lần cuối: Wednesday, 15 July 2020, 10:28 AM