Danh sách dự thi ngày 20/9/2020 (các lơp trực tuyến - đợt học tháng 3/2020)

Ghi chú:

- Cột "Ký nộp bài" ghi CT = SV bị cấm thi do chưa đóng học phí;

- Đến ngày thi SV vẫn chưa đóng học phí hoặc Không làm đơn xin gia hạn sẽ bị cấm thi.

>> Xem danh sách dự thi từng môn


Sửa lần cuối: Thursday, 24 September 2020, 6:20 PM