Danh sách dự thi ngày 27/9/2020 (đợt học tháng 3/2020)

Ghi chú:

- Cột "Ký nộp bài" ghi CT = SV bị cấm thi do chưa đóng học phí;

- Đến ngày thi SV vẫn chưa đóng học phí hoặc Không làm đơn xin gia hạn sẽ bị cấm thi.

>> Xem chi tiết danh sách dự thi theo môn

Sửa lần cuối: Thursday, 24 September 2020, 6:21 PM