Thông báo v/v Tổ chức thi kết thúc học phần đợt học tháng 12/2019

Tất cả Sinh viên vào xem thông tin và Đăng ký địa điểm thi.

(Đăng nhập và Nhấp vào Enrol me để ghi danh và thực hiện việc đăng ký)

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên lịch thi tập trung sẽ hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.