Chương trình ưu đãi của VNPT đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Cần Thơ